Prof. dr hab. Tomasz Gedrange

Prof. dr hab. Tomasz Gedrange

Profesor i Kierownik Katedry Ortodoncji, Politechnika w Dreźnie, Niemcy. Studiował stomatologię na Uniwersytecie Friedricha Schillera (FSU) Jena, Niemcy. Od 2012 został Profesorem i Kierownikiem Katedry Ortodoncji Wydziału Lekarskiego Carl Gustav Carus, Uniwersytetu Technologicznego w Dreźnie, Niemcy, od 2017 pełni również funkcję Skarbnika Generalnego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego

Prof. T. Gedrange jest laureatem licznych nagród i grantów o wartości ponad 3 mln euro. Opublikował ponad 200 oryginalnych artykułów w recenzowanych (Pubmed) czasopismach. Przedmiotem jego pracy naukowej są zmiany funkcji mięśni żucia oraz zastosowanie implantów ortodontycznych. Jest ekspertem we wszystkich aspektach funkcjonalnego obciążenia przeszczepów kostnych z/bez zachowania błony oraz zębodołu i wyrostka.