Prof. dr hab. Marzena Dominiak

Absolwentka Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Uzyskała II stopień z chirurgii stomatologicznej. Profesor zwyczajny i kierownik Kliniki Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Od 2020 Prorektor ds. Inicjatyw Strategicznych. 2012-2018-Profesor wizytujący na TU Dresden, Niemcy. Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i członek Komitetu Edukacji Światowej Federacji Stomatologicznej (FDI). Prezes Kongresu Związku Stomatologii Polskiej. Autor ponad 300 publikacji, 5 książek w języku polskim i angielskim z zakresu implantologii, chirurgii stomatologicznej i ortognatycznej. Uzyskała również 4 patenty – międzynarodowe i krajowe oraz wiele różnych grantów i projektów naukowych. Jest section editorem w czasopiśmie ACEM- Advances in Clinical and Experimental Medicine. Wybitny wykładowca na konferencjach międzynarodowych i krajowych. Jest również członkiem prestiżowego International College of Dentists (ICD) oraz Academy of Pierre Fouchard.