Prof. dr hab. Małgorzata Dorota Pietruska

W 1992 roku ukończyła studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Od 1993 do 2004 roku pracowała w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii Akademii Medycznej w Białymstoku, na stanowisku adiunkta. W 1998 zdobyła specjalizację II stopnia z periodontologii, w 1996 roku obroniła pracę doktorską, zaś w 2005 rozprawę habilitacyjną. Tytuł profesora otrzymała w 2013 roku. Jest pierwszym kierownikiem Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej UMB, który współorganizowała w 2005 roku.

Jest autorką ponad 150 publikacji naukowych i doniesień zjazdowych, za które była jedenastokrotnie nagradzana przez Rektora Akademii Medycznej w Białymstoku i Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Jest współautorką dwóch monografii „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna” oraz „Regeneracja tkanek przyzębia”, za które otrzymała nagrody dydaktyczne Ministra Zdrowia. Jest autorem rozdziałów w następujących publikacjach książkowych: „Atlas prac protetycznych do pracy z pacjentem”, „Leczenie zespołowe w implantologii. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia” oraz „Choroby infekcyjne przewodu pokarmowego”. Wchodzi lub wchodziła w skład zespołów redakcyjnych następujących czasopism: BMC Oral Health, „Magazyn Stomatologiczny”, „e – Dentico” i „Stomatologia Estetyczna”, Journal of Stomatology.