Prof. dr hab. Jan Krzysztof Pietruski

Ukończył studia na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii Akademii Medycznej w Białymstoku, uzyskując w roku 1989 tytuł lekarza, a w 1992 lekarza dentysty. Specjalista protetyki stomatologicznej. W 1996 roku obronił pracę doktorską, w 2013 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego, w 2019 roku został nominowany do tytułu profesora.

Jest współautorem ponad stu pełnotekstowych publikacji naukowych i doniesień zjazdowych, pięciu pozycji książkowych: „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna”, „Atlas prac protetycznych do pracy z pacjentem”, „Leczenie zespołowe w implantologii. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia”, „Regeneracja tkanek przyzębia” oraz „Okluzja w praktyce”. Monografia „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna” została przetłumaczona na język rosyjski i doczekała się dwóch wydań w Polsce i za granicą.

Za działalność naukową otrzymał szereg nagród, m. innymi Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Rektora Akademii Medycznej w Białymstoku. Monografie „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna” oraz „Regeneracja tkanek przyzębia” została wyróżniona nagrodą Ministra Zdrowia.

Prof. dr hab. Jan Pietruski prowadzi od wielu lat podyplomowe kursy dla lekarzy dentystów z zakresu implantoprotetyki, okluzji i kompleksowej rehabilitacji narządu żucia. W jego kursach uczestniczyło pomad 2000 lekarzy dentystów. Jest wykładowcą na konferencjach naukowych w Polsce i poza jej granicami.

Jest członkiem założycielem i byłym prezydentem Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej, redaktorem naczelnym polskiego wydania European Journal of Esthetic Dentistry, wchodzi w skład rad naukowych różnych czasopism stomatologicznych.

Od ponad dwudziestu lat prowadzi w Białymstoku Praktykę Stomatologiczną specjalizującą się w kompleksowej rehabilitacji narządu żucia.