Dr n. med. Michał Sobczak

Dr n. med. Michał Sobczak

Ukończył studia stomatologiczne w 2000 roku na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie.  Jest specjalistą stomatologii dziecięcej. W 2007 roku oraz obronił pracę doktorską poświęconą urazowym złamaniom koron stałych zębów siecznych u dzieci. Jest współzałożycielem i prezesem Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej (PASD). W 2016 roku uzyskał tytuł Fellow of the International Association of Dental Traumatology (FIADT). Od 2018 roku jest Członkiem Komitetu do Spraw Klinicznych Europejskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej (EAPD). W 2020 roku został wybrany do grona dyrektorów Międzynarodowego Stowarzyszenia Traumatologii Stomatologicznej (IADT). Jest autorem i współautorem publikacji oraz prowadzi wykłady i szkolenia w ramach kształcenia podyplomowego ze stomatologii dziecięcej i traumatologii zębów. Jest członkiem Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej (PASD), Europejskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej (EAPD), Międzynarodowego Towarzystwa Stomatologów Dziecięcych (IAPD), Międzynarodowego Stowarzyszenia Traumatologii Stomatologicznej (IADT), Polskiego Towarzystwa Endodontycznego (PTE), Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego (ESE). Od 2010 roku jest współwłaścicielem Specjalistycznej Kliniki Lekarsko-Dentystycznej w Warszawie.