Dr Jamil Awad Shibli

Profesor Shibli jest kierownikiem Implantologii Stomatologicznej na Wydziale Periodontologii i Implantologii Stomatologicznej Oddziału Badań Stomatologicznych Uniwersytetu Guarulhos, SP, Brazylia. Prof. Shibli uzyskał tytuł doktora i tytuł magistra periodontologii w 2003 i 2000 roku. Odbył również staż doktorski na Wydziale Biologii Jamy Ustnej SUNY w Buffalo, NY, USA oraz na Wydziale Patologii Jamy Ustnej Uniwersytetu Chieti we Włoszech.

Jego badania koncentrują się między innymi na implantologii jamy ustnej i periodontologii, głównie  chorobach okołoimplantacyjnych, sterowanej regeneracji kości, czynnikach wzrostu, topografii powierzchni implantów, laserze, cyfrowym przepływie pracy i RCT.

Obecnie jest recenzentem najważniejszych czasopism naukowych w tej dziedzinie, takich jak International Journal of Oral and Maxillofacial Implants, Clinical Oral Implants Research, Journal of Clinical Periodontology, Journal of Periodontology, Clinical Implant Dentistry and Related Research, Journal of Periodontal Research, PlosOne , Journal of Biomedical Material Research, część B: Biomateriały stosowane, BioMed Res International. Jest również członkiem rady redakcyjnej Journal of International Academy of Periodontology, BioMed Res International, Case Reports in Dentistry oraz Brazilian Oral Research.

Prof. Shibli został uznany za jednego z 20 najlepszych autorów, którzy publikowali w Oral Implantology Field według Tarazona et al. Clin Oral Implants Res 2016 doi.:10.1111/clr.12891