Dr Filippo Santarcangelo

Dr Filippo Santarcangelo urodził się w Bari w 1973 r. Uprawnienia stomatologiczne uzyskał w 1996 r. na Wydziale Stomatologicznym Universytetu w Bari.

Ukończył podyplomowy kurs endodoncji prowadzony przez dr. Arnaldo Castellucciego we Florencji.

Jest aktywnym członkiem Włoskiego Towarzystwa Endodontycznego.

Występuje z prelekcjami na licznych konferencjach specjalistycznych we Włoszech i na poziomie międzynarodowym.

Wygłaszał prezentacje podczas konferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia Endodontów w San Diego (2010), w San Antonio (2011) oraz na Hawajach (2013).

Wykładowca wizytujący na Wydziale Harvard School of Dental Medicine Uniwersytetu Harvarda w Bostonie w Stanach Zjednoczonych.

Dr Santarcangelo jest adiunktem na Uniwersytecie w Padwie, gdzie prowadzi kurs endodoncji dla studentów programu stomatologii z protetyką stomatologiczną.

Jest również wykładowcą dwuletniego kursu podyplomowego na hiszpańskim Uniwersytecie Króla Juana Carlosa w Madrycie.

Prowadzi prywatną praktykę specjalizującą się w endodoncji w Bari we Włoszech.