Warunki uczestnictwa

Warunkiem udziału w Konferencji organizowanej z okazji Jubileuszu 70-lecia Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego jest:

– uiszczenie opłaty rejestracyjnej za uczestnictwo w Konferencji,
– wypełnienie on-line formularza zgłoszeniowego, 
– okazanie przy wejściu na miejsce wydarzenia tzw. „paszportu covidowego”, czytaj więcej >>>

Płatności należy dokonać: 
Nazwa beneficjenta: Exactus sp.j. 90-418 Łódź al. Kościuszki 17
Nr rachunku: 65 1600 1143 1817 6841 1000 0001

Zamówienia są rejestrowane dopiero w momencie wpływu opłaty rejestracyjnej (w prawidłowej wysokości) na konto organizatora.

W celu wykupienia udziału w dodatkowym/kolejnym wydarzeniu, należy ponownie zalogować się na swoim koncie on-line i złożyć nowe zamówienie. Nie przyjmujemy zgłoszeń telefonicznych.

Opłata rejestracyjna za udział w Konferencji wynosi:

opłata wniesiona

opłata standardowa

opłata dla członków PTS

opłata dla studentów, stażystów

w terminie do 30.09 
900,00 zł
800,00 zł
300,00 zł

w terminie do 31.10

1000,00 zł

900,00 zł

300,00 zł

w terminie od 01.11

1100,00 zł

1000,00 zł

300,00 zł

Osoby korzystające z opłaty rejestracyjnej dla studentów/stażystów powinny do zamówienia dołączyć dokument uprawniający do zniżki, w postaci legitymacji studenckiej/karty stażu itp.

Uczestnictwo w Imprezie Wieczornej (26.11) nie jest wliczone w opłatę konferencyjną. Koszt udziału w imprezie wynosi 400 zł.

Regulamin udziału w Konferencji >>>

Biuro Organizacyjne Konferencji:
Exactus sp.j.
90-418 Łódź, al. Kościuszki 17,
tel.: 42 632 28 66, 606 806 180
fax: 42 632 28 59
e-mail: info@exactus.pl