Sinus Lift jako zabiegi proste i przewidywalne w długim horyzoncie czasowym

Zabieg podnoszenia dna zatoki szczękowej tzw. Sinus lift jest jednym z najczęściej opisywanych zabiegów chirurgicznych w zaawansowanej implantologii. Często przez wielu autorów zabiegi te określane są mianem trudnych z dużą ilością powikłań. Techniki podnoszenia dna zatok ewoluowały przez lata podobnie jak wykorzystanie materiałów w tychże zabiegach. W trakcie jak również po owych zabiegach może pojawić się szereg powikłań. Niniejsza prezentacja skupi się na diagnostyce, kwalifikacji pacjenta do zabiegu, doborze techniki a także postępowaniu w przypadku powikłań podczas zabiegów sinus lift tak aby uzyskiwać przewidywalne i długoterminowe efekty leczenia.