Profilaktyka próchnicy i postępowanie nie odtwórcze u dzieci i młodzieży – podejście 4D

Próchnica zębów jest klasyfikowana jako choroba niezakaźna, współdzieląca czynniki ryzyka z chorobami ogólnoustrojowymi w obrębie zespołu metabolicznego. Chociaż w dużej mierze można jej zapobiec, dotyka ona ponad 3,5 miliarda ludzi na całym świecie, a sytuacja prawie się nie poprawiła w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Dlatego ważne jest, aby zająć się podstawowymi przyczynami próchnicy i poprawić jakość profilaktyki i leczenia próchnicy. W wykładzie zostanie opisane podejście 4D, które jest planem opieki skoncentrowanym na pacjencie i opartym na ryzyku, który priorytetowo traktuje profilaktykę, wczesne wykrywanie i leczenie nieinwazyjne/mikroinwazyjne. 1. D – Określ ryzyko próchnicy: zastosowanie i dokładność narzędzi oceny ryzyka próchnicy. 2. D – Wykrywanie zmian: podstawa do oceny stopnia zaawansowania i aktywności zmian próchnicowych. 3. D – Zdecyduj: jak zdecydować o indywidualnym planie opieki na poziomie pacjenta i na poziomie powierzchni zęba. 4 D – Czy: zarządzanie próchnicą na poziomie pacjenta i powierzchni zębów – najlepsze dostępne dowody dotyczące środków zapobiegawczych i opieki nieoperacyjnej (zachowującej tkanki). Prezentację ilustrują przykłady kliniczne.