Periodontologiczna chirurgia rekonstrukcyjna – możliwości i ograniczenia

Chirurgia periodontologiczna we współczesnym rozumieniu obejmuje procedury rekonstrukcyjne służące optymalizacji estetyki tkanek miękkich. Mimo, że wprowadzenie i udoskonalenie różnorodnych technik otworzyło nowe perspektywy w leczeniu przyzębia, to jego skuteczność i przewidywalność zależy od analizy indywidualnego statusu klinicznego przyzębia, prawidłowej kwalifikacji do poszczególnych zabiegów i przygotowania z zakresu mikrochirurgii.

Wykład będzie miał na celu przedstawienie aktualnej wiedzy na temat:

  • przygotowania pacjenta do leczenia, określenia wskazań i przeciwwskazań do poszczególnych procedur z zakresu regeneracji tkanek przyzębia i chirurgii tkanek miękkich
  • metodyki najczęściej stosowanych technik rekonstrukcji tkanek przyzębia i tkanek miękkich.