Metody i materiały w rekonstrukcji ubytków kostnych wyrostka zębodołowego. Współczesne spojrzenie na nowe możliwości

9:00 – 10:00 – Klasyfikacja ubytków kostnych wraz z biologią ich gojenia – wykład

10:00 – 11:30 – Przegląd i wybór materiałów i metod ze szczególnym uwzględnieniem materiałów allo i autogennych.
Prezentacja technik:
– PET (socket shield),
– Sausage,
– Ząb procesowany z perspektywy 5-cio letnich doświadczeń,
– Rekonstrukcja 3D

11:30 – 12:00 – Rola tkanek miękkich w uzyskaniu większej skuteczności zabiegów rekonstrukcyjnych.

12:00 – 13:00 – Ćwiczenia na preparatach zwierzęcych