Leczenie periimplantitis: aktualizacja kliniczna

Periimplantitis jest stanem patologicznym charakteryzującym się zapaleniem tkanek łącznych wokół implantu i postępującą utratą kości wyrostka zębodołowego. Leczenie periimplantitis jest trudne, a jego sukces zależy od wyraźnej zmiany profilu drobnoustrojów wokół zaatakowanego implantu, w tym redukcji patogenów, w większości już związanych z zapaleniem przyzębia. W piśmiennictwie wciąż nie ma wystarczających dowodów, aby wskazać skuteczne leczenie periimplantitis, a także wpływu różnych terapii na związane z chorobą profile drobnoustrojów i stabilność wokół implantu. Ugruntowane skuteczne protokoły leczenia zapalenia przyzębia, w tym antybiotyki ogólnoustrojowe, nie były szczególnie obiecujące w kontrolowaniu periimplantitis. Dlatego celem tej konferencji będzie przedstawienie niektórych strategii klinicznych z wykorzystaniem terapii niechirurgicznych i chirurgicznych w celu rozwiązania periimplantitis oraz omówienie wyników odległych. Przedstawione zostaną również czynniki podatności i ryzyka podczas leczenia wokół implantu.