Implantacja nawigowana

Warsztat przeznaczony dla lekarzy implantologów, którzy w sposób przewidywalny chcą umieszczać implanty w miejscach najbardziej odpowiednich protetycznie. Podczas szkolenia lekarze poznają krok po kroku etapy pracy w pełnej nawigacji – od planowania pracy protetycznej po zabieg implantacji z szablonem. Po szkoleniu planowanie leczenia implantoprotetycznego stanie się łatwe i maksymalnie przewidywalne.

10:00 – 11:00 – Wstęp do nawigowanej implantologii.
Zalety pracy z szablonami chirurgicznymi.  Rodzaje szablonów implantologicznych.

11:00 -11:20 Przerwa kawowa.

11:20 – 12:00 – Oprogramowanie i instrumentarium niezbędne przy pracy w nawigacji – import plików DICOM i STL.
Najczęściej popełniane błędy w pracy z szablonami.

12:00-13:45 – Ćwiczenia na komputerach – Projektowanie idealnej pozycji pracy protetycznej, implantów i szablonu chirurgicznego w programie Implant Studio 3 Shape w przypadku pojedynczych i mnogich braków zębowych – szablon oparty na zębach własnych.

13:30-14:30     Lunch

14:30-15:30 – Przygotowanie pacjenta i gabinetu do zabiegu w pełnej nawigacji.
Procedura implantacji przy użyciu pełnej nawigacji w przypadku pojedynczych braków.

15:45-16:30 – Ćwiczenia na modelach – Implantacja przy użyciu szablonu do pełnej nawigacji.