Fakty i mity deprogramacji narządu żucia. Aspekt praktyczny

Deprogramacja narządu żucia to jeden z najbardziej aktualnych tematów w stomatologii, w szczególności powiązany z kompleksową rehabilitacją narządu żucia. Warsztaty mają na celu przybliżenie uczestnikom czym jest deprogramacja narządu żucia, jakie są jej sposoby wykonywania, czy powinno się ją stosować u każdego z pacjentów, czy tylko u niektórych i w jakich sytuacjach, ponadto w jaki sposób wpływa ona na komunikację pomiędzy stomatologiem, pacjentem, laboratorium oraz innymi specjalistami – w tym fizjoterapeutami zajmującymi się rehabilitacją narządu żucia.
Szczególny nacisk zostanie położony na rolę deprogramacji w planowaniu leczenia ortodontycznego czy przebudowie zwarcia.
W ramach warsztatów zostanie przeprowadzony pokaz praktyczny z użyciem metod cyfrowych oraz każdy z uczestników będzie mógł przeprowadzić deprogramację na sobie.