Dokąd zmierza współczesna stomatologia dziecięca?

Czy nadszedł już czas na zmianę paradygmatu w myśleniu o chorobie próchnicowej, metodach jej leczenia i zapobiegania? Czy leczenie próchnicy może być bardziej skuteczne, przystępne i mniej stresogenne? To pytania z którymi lekarze dentyści zajmujący się leczeniem dzieci mierzą się każdego dnia. Stomatologia dziecięca obecnie nakierowana jest na indywidualne potrzeby pacjenta, z oceną ryzyka choroby próchnicowej, gdzie priorytetem jest zapobieganie, wczesne wykrywanie i profilaktyka a promowane metody leczenia obejmują: leczenie nieoperacyjne, mikro i minimalnie inwazyjne. Takie postępowanie dodatkowo sprzyja lepszej współpracy ze strony małego pacjenta.

Podczas wykładu autor przedstawi oparte na dowodach strategie postępowania z chorobą próchnicową u dzieci na wszystkich etapach jej zaawansowania.

Naszym wspólnym celem niech będzie wychowanie pokolenia ze zdrowym uzębieniem stałym, które będzie wolne od bólu stomatologicznego i lęku przed dentystą.