Cyfryzacja w protetyce 2021 – gdzie jesteśmy?

Będąc już ponad 20 lat w XXI wieku zdajemy sobie sprawę z tego jak wiele pracy i czasu oszczędzają nam nowe technologie. Trudno temu zaprzeczyć. Używane na co dzień komputery osobiste i smartfony ale też bardziej wyszukane urządzenia i oprogramowanie zaprojektowane specjalnie dla stomatologii znacząco wpływają na naszą pracę poczynając od diagnostyki, na docelowych rekonstrukcjach skończywszy. To wszystko jednak nie znaczy, że odpowiedzialność w naszej pracy możemy scedować na komputery, oprogramowanie i urządzenia. Pozostają tylko nowymi instrumentami pomagającymi nam w leczeniu, ale wcale nie gwarantującymi osiągnięcia sukcesu. Warunkiem osiągnięcia przewidywalnych efektów leczenia jest znajomość zasad funkcjonowania narządu żucia i ich respektowania podczas procedur terapeutycznych. Mimo, że wiedza ta w dużej mierze została odkryta i opisana wiele dziesięcioleci temu, ciągle pozostaje niezbędną, mimo wszechobecnej cyfryzacji.