Cyfrowa Implantoprotetyka

W dzisiejszej stomatologii komputery i implanty są ze sobą ściśle powiązane. Zajmując się tym tematem, pojawia się pytanie, czy można mówić o rewolucji, czy też o ewolucji w planowaniu i wytwarzaniu odbudów na zębach i implantach w dziedzinie implantoprotetyki. Utrata zębów jest dość częsta w wieku dorosłym i często jest jednym z głównych powodów wizyty u dentysty. Implanty dentystyczne stały się ważnym środkiem leczenia, przy czym procedury wspomagane komputerowo odgrywają coraz większą rolę w codziennej praktyce dentystycznej. Nie ma więc sprzeczności w korzystaniu z nowoczesnej technologii komputerowej i nowych materiałów w równym stopniu dla młodych, jak i starszych ludzi.

Wielu kolegów nie traktuje komputera jako pomocnej rady w ich codziennej rutynie. Jakakolwiek digitalizacja danego obszaru praktyki wymaga modyfikacji i dostosowania przepływu pracy całego zespołu, w zależności od zakresu digitalizacji. Wymaga to dużego wysiłku wszystkich zaangażowanych pracowników, chęci uczenia się na wcześniejszych błędach i dotrzymywania kroku postępującym technologiom cyfrowym. Jedno jest pewne: innowacje w stomatologii zdarzają się dziś coraz częściej i szybciej. Dlatego ewolucja czy rewolucja nie zależy od danych możliwości cyfrowych, ale od indywidualnego doświadczenia i know-how.