Chemiczne opracowanie kanałów w świetle badań i własnych doświadczeń – strategie postępowania oraz studium przypadków przepchnięcia podchlorynu sodu powikłanych krwiakiem twarzy

Wykład z zakresu leczenia endodontycznego omawiający jeden z najbardziej newralgicznych etapów leczenia, czyli chemiczne opracowanie kanałów w świetle badań i własnych doświadczeń  uwzględniających strategie postępowania oraz studium przypadków przepchnięcia podchlorynu sodu powikłanych krwiakiem twarzy.