program zjazdu

10:00–10:05

Otwarcie 6 Ogólnopolskiego Zjazdu Higienistek i Asystentek Stomatologicznych

10:05–10:40

Podczas wykładu słuchacze dowiedzą się:
Jak wygląda na dzień dzisiejszy sytuacja zawodowa higienistek stomatologicznych w naszym kraju? Jak kształtuje się zapotrzebowanie na pracę higienistek? Omówione zostanie również na podstawie raportu z 2021 jakie są wiodące formy zatrudnienia. Podczas wykładu poruszone będą kwestie związane z profilaktyka profesjonalną – jaki jest stan wyposażenia gabinetów w niezbędny sprzęt do profilaktyki? O aktualnych trendach i kluczowych czynnikach rozwoju profesjonalne profilaktyki, możliwościach sfinansowania inwestycji w nowy sprzęt, a także metodach wykonywania profesjonalnych zabiegów opowiedzą eksperci firm EMS i Siemens Financial Services na podstawie przeprowadzonego w 2021 r. raportu "Kierunki rozwoju profesjonalne profilaktyki w Polsce".

Wykładowcy: 

Dypl hig. stom. Katarzyna Ostrowska

Prezes Sekcji Profilaktyki i Promocji Zdrowia PTS, doktorantka na II wydziale lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Absolwentka wrocławskiej Akademii Medycznej. Wykładowca akademicki, czynna higienistka stomatologiczna. Pomysłodawczyni i organizatorka Ogólnopolskiego Zjazdu Higienistek i Asystentek Stomatologicznych. Autorka i współautorka kilku książek branżowych oraz publikacji. Mama trójki pociech.

 

 

Mgr Tomasz Szyszka - związany z branżą leasingową od 2005 roku, a od ponad 7 lat z Siemens Finance Sp. z o.o., gdzie zarządza obszarem sprzedaży Vendor Healthcare w Siemens Finance Sp. z o.o. Jest odpowiedzialny za rozwój współpracy z dostawcami sprzętu medycznego oraz tworzenie rozwiązań finansowych dla przedstawicieli zawodów medycznych. Między innymi współtworzył SimplyLoan - platformę umożliwiającą finansowanie sprzętu medycznego całkowicie on-line, a także specjalną uproszczoną procedurę finansowania dla higienistek i asystentek stomatologicznych.

10:40–11:40

Zapalenia przyzębia są jednym z największych problemów zdrowotnych naszego społeczeństwa. Nieleczone doprowadzają do dużego upośledzenia wydolności narządu żucia. Są też powiązane z licznymi schorzeniami ogólnoustrojowymi.  Umiejętność rozpoznawania wczesnych objawów pogarszającego się stanu tkanek podpierających zęby czy implanty oraz właściwe postępowanie terapeutyczne są niezbędne dla osiągnięcia długoterminowych wyników. Na spotkaniu omówione zostaną sprawdzone metody diagnostyczne i terapeutyczne w leczeniu pacjentów z zapaleniem przyzębia.

Wykładowca: dr hab. n. med. Anna Skurska

Ukończyłam studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Od początku swojej pracy zawodowej związana jestem z Zakładem Chorób Przyzębia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, gdzie od 2012 roku pełnię funkcję adiunkta. Jestem autorem kilkudziesięciu publikacji oraz doniesień zjazdowych w kraju i za granicą, za co w 2012, 2015, 2017, 2018 i 2019 otrzymałam nagrodę Rektora. Po ukończeniu studiów swą wiedzę poszerzam uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach w kraju i za granicą min.: we Włoszech, Hiszpanii, Szwajcarii, Szwecji, Austrii, USA i UK. Odbyłam staż szkoleniowy na Uniwersytecie w Mediolanie (Włochy), a także w Kois Center w Seattle (USA). W 2009 roku obroniłam pracę doktorską. W 2019 roku uzyskałam tytuł doktora habilitowanego. W tym samym roku obroniłam również tytuł Mistrza II Stopnia z zakresu Periodontologii kończąc Międzynarodowy Program prowadzony przez Prof. G. Zucchelli na Uniwersytecie w Bolonii we Włoszech. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego oraz European Federation of Periodontology.

11:40–12:10

przerwa kawowa

12:10–13:00

Infekcja wirusem Covid-19, jak wiele infekcji wirusowych w swoim przebiego powoduje objawy w jamie ustnej, które mogą stanowić także objawy prodromalne. Objawy te mogą stanowić przyczynę zmian nawyków higienicznych, dietetycznych i behawioralnych zarówno osób chorujących jak zdrowych osób w dobie pandemii.W wykładzie w sposób zwięzły i klarowny zostanie przedstawiony  obraz kliniczny przebiegu  infekcji Covid 19 w jamie ustnej, diagnostykę  różnicową, leczenie oraz profilaktykę ch. jamy ustnej oraz przyzębia w dobie pandemii.

Wykładowca: dr n. med. Maciej Nowak

Nauczyciel akademicki, specjalista periodontolog, specjalista stomatologii ogólnej, manager ochrony zdrowia, tłumacz z języków włoskiego oraz angielskiego, prowadzi własną praktykę stomatologiczną w Warszawie. Ukończył Warszawski Uniwersytet Medyczny gdzie rozpoczął pracę w Klinice Chirurgii Szczękowo – Twarzowej. Obecnie jest wykładowcą w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia WUM. Pełni funkcję mazowieckiego konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie periodontologii, sekretarza generalnego Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego, członka European Federation of Periodontology (EFP) oraz Sekcji Periodontologii Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS). Jest autorem i współautorem, redaktorem i tłumaczem z języków włoskiego oraz angielskiego licznych publikacji naukowych, podręczników, opracowań, wystąpień, wykładów i warsztatów. Jest promotorem i recenzentem prac naukowych, był rektorem uczelni wyższej, zastępcą dyrektora Mazowieckiego Centrum Stomatologii w Warszawie, naczelnym stomatologiem Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych, pełnił i pełni funkcję eksperta dla licznych instytucji: Sejmowej Komisji Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Okręgowej i Naczelnej Izby Lekarskiej.

13:00–13:50

Na naszej drodze zawodowej spotykamy różnych pacjentów, każdy z nich jest wyjątkowy i wymaga innej metody postępowania. Dla usystematyzowania, pacjentów podzielić można na grupy ze względu na rodzaj i etap leczenia lub  wiek. W trakcie wykładu przedstawię modele postępowania u wybranych grup. Na przypadkach klinicznych omówię zabieg higienizacji u pacjenta implantoprotetycznego, ortodontycznego, periodontologicznego, u dzieci i osób starszych. 

W trakcie wykładu dowiesz się na jakie istotne elementy należy zwrócić uwagę przyjmując pacjenta z poszczególnej grupy. Poznasz pracę według nowoczesnego protokołu Guided Biofilm Therapy. Uzyskasz wskazówki dotyczące bezinwazyjnej techniki pracy. 

Wykładowca: hig. stom. Natalia Szeląg

Master Trener Swiss Dental Academy, współzałożyciel i członek zarządu stowarzyszenia Polska Akademia Profilaktyki Stomatologicznej. Konsultant merytoryczny magazynu Asysta Dentystyczna. Redaktor naczelna magazynu Polskiej Akademii Profilaktyki Stomatologicznej. Wykładowca i szkoleniowiec. Autorka kilkudziesięciu publikacji w branżowych czasopismach, współautorka książki Vademecum Asysty Dentystycznej.

13:50–14:30

Dbanie o higienę jamy ustnej po zabiegach chirurgicznych nie kończy się jedynie na prawidłowym stosowaniu (antyseptycznego)  płynu do płukania jamy ustnej, ale obejmuje szereg podstawowych narzędzi do przywrócenia i  utrzymania idealnego stanu zdrowia. W rzeczywistości nie można zaniedbać higieny mechanicznej, łącząc ją z chemiczna kontrola biofilmu bakteryjnego.

Podczas wykładu omówione zostaną wskazania odnośnie prawidłowej higieny jamy ustnej, jej roli i indywidualnego dostosowania do pacjentów po zabiegach chirurgicznych w obrębie jamy ustnej, w tym po operacjach onkologicznych, implantologicznych i periodontologicznych. 

Wykładowca: lek. dent. Aleksandra Szczepkowska-Kroc

Studia ukończyła w 2014 roku. Od samego początku pracy zawodowej aktualizuje wiedzę z zakresu leczenia atraumatycznego. Podczas wizyt stara się dawać pacjentom oprócz informacji medycznych, także humor, optymizm i nadzieję. Początki jej kariery zawodowej związane były z Kliniką Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a obecnie jest jednym z asystentów Kliniki Chirurgii Szczekowo-Twarzowej, gdzie prowadzi zarówno zajęcia dla studentów, jak i zajmuje się badaniami naukowymi. Asysty Dentystycznej.

14:30

Zakończenie Konferencji, lunch

Warsztaty

Profesjonalna higienizacja pacjenta – praca na typodontach 
2 warsztaty: 8:00 – 9:50; 14:40 – 16:30

Domowa profilaktyka jamy ustnej – nowości technologiczne
planowanych jest 8 warsztatów: 8:00 – 8:30; 8:30 – 9:00; 9:00 – 9:30; 14:30 – 15:00; 15:00 – 15:30; 16:00 – 16:30; 16:30 – 17:00
kolejne tury godzinowe będą uruchamiane po zapełnieniu aktualnie dostępnych

Praca w powiększeniu w praktyce higienistki stomatologicznej 
14:50 – 16:00

Zjazd organizowany pod patronatem

warunki udziału

Warunkiem udziału w 6 Ogólnopolskim Zjeździe Higienistek i Asystentek Stomatologicznych jest:

– uiszczenie opłaty rejestracyjnej za uczestnictwo w Zjeździe,
– wypełnienie on-line formularza zgłoszeniowego, 
– okazanie przy wejściu na miejsce wydarzenia tzw. „paszportu covidowego”, czytaj więcej >>>

Płatności należy dokonać: 
Nazwa beneficjenta: Exactus sp.j. 90-418 Łódź al. Kościuszki 17
Nr rachunku: 65 1600 1143 1817 6841 1000 0001

Opłata rejestracyjna obejmuje: udział w Zjeździe – 27.11, przerwy kawowe i lunch (27.11)
Uczestnicy Zjazdu otrzymają też zjazdowy zestaw profilaktyczno-edukacyjny

Opłata za udział w Zjeździe wynosi: 350,00
Opłata za udział w Zjeździe dla członków Sekcji Profilaktyki i Promocji Zdrowia PTS wynosi: 250,00 zł

Opłata za udział w warsztacie: Profesjonalna higienizacja pacjenta – 99,00

Opłata za udział w warsztacie: Domowa profilaktyka jamy ustnej – 39,00

Warsztat: Praca w powiększeniu w praktyce higienistki – bezpłatny

Uczestnicy warsztatów otrzymają warsztatowy zestaw edukacyjno-profilaktyczny
W warsztatach mogą brać udział jedynie uczestnicy Zjazdu.

partnerzy zjazdu